Utmärkelsen Årets alumn hyllar våra tidigare studenter

Varje år utser Mittuniversitetet en man och en kvinna till Årets alumn. Alla med en anknytning till Mittuniversitetet såsom personal, studenter, studentkårer och universitetets alumner har möjlighet att nominera personer till Årets alumn.

alumn samverkan arbetslivsanknytning

Kriterier

För att kunna bli utsedd till Årets alumn ska den aktuella personen

  • ha läst minst 60 högskolepoäng, motsvarande ett års heltidsstudier, vid Mittuniversitetet eller tidigare Mitthögskolan och dess föregångare
  • ha en framgångsrik karriär efter avslutade studier 
  • vilja vara en ambassadör för Mittuniversitetet och en förebild för dagens och framtidens studenter
  • ha ett personligt förhållningssätt i sin profession, som ligger i linje med Mittuniversitetets varumärke och värdegrund.

Beslut om vem som ska tilldelas utmärkelsen fattas av rektor efter förslag av en beredningsgrupp med följande sammansättning: prorektor (ordförande), kommunikationschef samt representanter från respektive fakultet och studentkårer. Sekreterare i beredningsgruppen är alumnkoordinatorn.

Årets alumn erhåller ett diplom och erbjuds dessutom möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter vid universitetet.

Läs mer om alla personer som fått utmärkelsen Årets- och Månadens alumn här

Jobba hårt, studera dina förebilder och se till att omge dig med folk som är duktiga och som ger positiv energi.

Läs hela intervjun med Joachim Dyfvermark

Jag har mycket att tacka Mittuniversitetet eftersom det till stor del är tack vare ÖSIS, Studentidrottsföreningen i Östersund, som jag har hittat min karriär.

Läs hela intervjun med Johanna S:T Clair Renard

Kontakt

Åsa Yderfält

Arbetslivskoordinator|Arbetslivskoordinator

010-142 86 72