4.1 Allmänt

Spara favorit

Innan ett forskningsprojekt eller samarbeten med studenter inleds vill företagen ofta säkerställa att resultatet av projektet kan utnyttjas av företaget. Detta kan således innebära att företaget vill ingå sekretessavtal, överlåtelseavtal eller samarbetsavtal med parter som inte är anställda hos företaget. Dessa avtal syftar på olika sätt till att göra det möjligt för företaget att använda sig av eller kommersialisera de resultat som ett projekt kan medföra.

I detta avsnitt finns en kort genomgång av två olika typer av avtal och vad som är viktigt för lärare, annan av universitet eller högskola anställd personal och studenter att tänka på innan de ingår ett sådant avtal.

Vänd dig till MIUN Innovation för att tillgång till en allmän avtalsmall som du kan utgå ifrån för att reglera ägandet av resultatet av dina samarbeten.