3.3 Rätten till mönster och varumärken

Spara favorit

Äganderätt till mönster och varumärken som skapats av lärare, studenter och annan av universitet eller högskolan anställd personal att dessa rättigheter övergår till universitet och högskolan om annat inte avtalats. Eftersom denna typ av rättigheter även kan omfattas av upphovsrätt måste hänsyn också tas till vad som anges för sådan rätt enligt ovan.