MIUN Holding AB

Miun Holding AB är ett statligt helägt aktiebolag som förvaltas av Mittuniversitetet.

utbildning, student

Holdingbolagets främsta uppgift är att kommersialisera forskning och kunskaper framtagna inom Mittuniversitetet och göra dem tillgängliga för samhället. Just nu finns det 15 holdingbolag knutna till svenska universitet.

Syfte

  • Tillgängliggöra och kommersialisera forskningsresultat i syfte att skapa tillväxt
  • Stärka samarbetet mellan universitetet och näringslivet
  • Stärka Mittuniversitetets varumärke

Kontakt