MIUN Holding AB

Spara favorit 26 jul juli 2019
utbildning, student

Miun Holding AB är ett statligt helägt aktiebolag som förvaltas av Mittuniversitetet.

Holdingbolagets främsta uppgift är att kommersialisera forskning och kunskaper framtagna inom Mittuniversitetet och göra dem tillgängliga för samhället. Just nu finns det 15 holdingbolag knutna till svenska universitet.

Syfte

  • Tillgängliggöra och kommersialisera forskningsresultat i syfte att skapa tillväxt
  • Stärka samarbetet mellan universitetet och näringslivet
  • Stärka Mittuniversitetets varumärke

2D fab AB

2D fab AB

2D fab AB startades av en forskare på Miun.

Företaget tillverkar grafen enligt top-down metoden. Top-down betyder att man utgår från ett större material (grafit) och sönderdelar det till nano-materialet grafen med hjälp av kemi och mekaniska krafter. Sönderdelningen sker i vatten vilket gör att grafen blir vattenburet och går att formulera till exempel till ledande färger.

AIR AB

AIM

AIR AB startades av fem forskare på Miun.
Bolaget har ingen hemsida så jag länkar till AIM AB som AIR AB är delägare i.
Företaget äger IP som tillvaratas i forskarmiljön kring additiv tillverkningsteknologi. Forskare överför kunskap till AIR AB som i sin tur är delägare till produktionsbolaget AIM Sweden AB med säte i Östersund, företaget producerar genom avancerad additiv tillverkning (3D-print) bl.a. individanpassade protester grundade på licenser från AIR AB.

Geztio AB

Geztio AB

Geztio AB startades bl.a. av 3 forskare på Miun.
Bolaget ger lokala turismaktörer en bättre relation till gästen. Samtidigt ges destinationsbolag möjlighet till nya intäktsströmmar genom kunskap om destinationens gäster. Företaget levererar kundanpassad information till destinationer. Genom avancerad analys av data från flera olika datakällor levereras dagliga, långsiktiga beslutsunderlag till företagare på destinationen.

Pinguin

appliedgroup

AppliedGroup Nordic AB (Pinguin).

Bolaget ägs av Genomtänkt Kommunikationsbyrå Sverige AB som startades av 3 studenter i Sundsvall.