Miun Holding AB

Spara favorit 23 feb februari 2017

Miun Holding AB är ett statligt helägt aktiebolag som förvaltas av Mittuniversitetet. Miun Venture AB är ett helägt dotterbolag till Miun Holding AB.

Holdingbolagets främsta uppgift är att kommersialisera forskning och kunskaper framtagna inom Mittuniversitetet och göra dem tillgängliga för samhället. Just nu finns det 15 holdingbolag knutna till svenska universitet.

Syfte

  • Tillgängliggöra och kommersialisera forskningsresultat i syfte att skapa tillväxt
  • Stärka samarbetet mellan universitetet och näringslivet
  • Stärka Mittuniversitetets varumärke


VD/Styrelse
Mats Tinnsten, VD
Prorektor Mittuniversitetet
mats.tinnsten@miun.se

Mats Lundqvist, Styrelsens ordförande
Företagsmäklare/Företagskonsult, Härnösand
mats@matskonsult.se 

Lars Jonsson
VD Uppsala Universitets holdingbolag

Andrea Jovell
Driver Vidunderlig PR-byrå, Göteborg

Peter Vomacka
Jonsson&Paulsson Industri AB

Hans-Erik Nilsson
Dekan Mittuniversitetet

Susanna Öhman
Dekan Mittuniversitetet