I nuläget har Mittuniversitetet gått in med stöd till åtta olika företag. Läs mer om varje företag under respektive presentation.

Sidan uppdaterades 2024-02-22