I nuläget har Mittuniversitetet gått in med stöd till sju olika företag. Läs mer om varje företag under respektive presentation.

Sidan uppdaterades 2021-10-06