Toppbild Campus Östersund

Miun Holding AB är ett statligt helägt aktiebolag som förvaltas av Mittuniversitetet.

Miun Holding investerar i forskningsresultat och affärsidéer från Mittuniversitetet. Genom att investera i tidigt skede hjälper vi dig att förverkliga din idé till bolag och inta marknaden. Miun Holding går in med riskkapital, kontakter och kunskap i bolag där vi ser engagemang och potential.

Hos oss får du råd och stöd genom hela resan från idé till vinst.

Syfte

  • Tillgängliggöra och kommersialisera forskningsresultat i syfte att skapa tillväxt
  • Stärka samarbetet mellan universitetet och näringslivet
  • Stärka Mittuniversitetets varumärke

Kontakt