Inkluderande mentorskap

Spara favorit 16 jul juli 2018
 Internationalisering

Vill du få kontakt med en erfaren person från arbetslivet som kan vara ett bollplank för dig i dina frågor om din bransch och dina karriärmöjligheter? Anmäl dig till Mittuniversitetets mentorprogram för personer med utländsk akademisk bakgrund.

Mittuniversitetets mentorprogram är en möjlighet för dig med utländsk akademisk bakgrund att utöka ditt nätverk och dina kunskaper om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. Vi tror att både adepter och mentorer sitter på värdefulla kunskaper och programmet bygger på ett meningsfullt utbyte för båda parter.

Vem kan anmäla sig som adept?

Mentorprogrammet riktar sig i första hand till dig som studerar på Korta Vägen hos Folkuniversitetet i Östersund eller Sundsvall men även andra personer med utländsk akademisk bakgrund kan skicka in en ansökan. Observera att programmet kommer att genomföras på svenska.

Vad kommer det att krävas av mig som adept?

Din mentor är där för att stötta dig men det är du som adept som har ansvar för att mentorprocessen blir så bra som du vill att den ska bli.

  • Du behöver ta ansvar för att boka in träffarna och ta kontakt
  • Du behöver vara förberedd och tänka igenom vad du vill ha ut av mentorrelationen inför varje möte
  • Du behöver ta tillvara på de råd som du får av mentorn

Upplägg:

Börja med att registrera ditt intresse genom att fylla i formuläret nedan. Du kommer senare bli kallad till intervju där vi pratar mer om din utbildningsbakgrund och vad du vill uppnå med att vara med i mentorprogrammet.

Om du blir antagen till programmet som adept kommer du utifrån utbildnings- och arbetsbakgrund att matchas med en mentor inom liknande område. Programmet pågår under sex månader där du och din mentor träffas individuellt ungefär en gång i månaden. Utöver detta anordnar Mittuniversitetet tre gemensamma träffar, där vi bjuder in intressanta föreläsare och du får tillfälle att träffa andra adepter och mentorer

Beräknad uppstart:

Mentorprogrammet har beräknad uppstart i november men urval av adepter och matchning med mentorer kommer att ske löpande.

Sista anmälningsdatum:

Mentorprogrammet Östersund: 5 november 2017
Mentorprogrammet Sundsvall:  5 november 2017 

Kom ihåg att det är viktigt att du är tydlig med din bakgrund och varför du söker till programmet. Mentorprogrammet har ett begränsat antal platser och det är din ansökan tillsammans med din intervju som ligger till grund för det urval som görs.

Kontakt

Paulina Franklin, Arbetslivskoordinator
paulina.franklin@miun.se
010-142 80 85

En del av Open Campus

Samarbetspartner

Folkuniversitetet