Inkluderande mentorskap

Spara favorit 16 jul juli 2018
Forskare

Vill du vara med och stötta en adept med utländsk akademisk bakgrund till sitt framtida arbetsliv samtidigt som du bygger på din egen kompetens och skapar nya nätverk?

För många utlandsfödda akademiker är arbetsmarknaden och jobb dolda. Mycket av detta beror på bristen på nätverk och kunskaper om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. Samtidigt vill många företag och arbetsgivare utveckla sitt inkluderande arbete och är nyfikna på den inflyttade kompetens som finns.

Mittuniversitetets mentorprogram för personer med utländsk akademisk bakgrund bygger på ett meningsfullt utbyte för både adepter och mentorer.

Mentorns uppgift:

  • Stötta och vara ett bollplank för en adept med utländsk akademisk bakgrund utifrån adeptens behov, förutsättningar och mål.
  • Vägleda adepten i frågor kring din bransch, karriär och erfarenhet.

Upplägg:

Matchningen mellan adept och mentor kommer att ske utifrån mentorns och adeptens utbildnings- och arbetsbakgrund. Programmet har ett flexibelt upplägg men uppskattningsvis träffas mentor och adept individuellt ungefär en gång i månaden. Utöver detta anordnar Mittuniversitetet två-tre gemensamma träffar. Syftet med de gemensamma träffarna är att få lyssna på intressanta föreläsare, mötas, nätverka och lära av varandra.

Mentorns kvalifikationer

Adepternas yrkes- och utbildningsbakgrund varierar och därför ser vi gärna mentorer från många olika branscher. Det är välkommet med ledarerfarenhet men det viktigaste hos en mentor är ett tydligt engagemang, stort intresse och en vilja att dela med sig av sina erfarenheter och sitt nätverk till sin adept.

Beräknad uppstart:

Mentorprogrammet har beräknad uppstart i november 2017 men urval av adepter och matchning med mentorer kommer att ske löpande.

Kontakt

Paulina Franklin

Paulina Franklin, Arbetslivskoordinator
paulina.franklin@miun.se
010-142 80 85

En del av Open Campus

Samarbetspartner

Folkuniversitetet