Samarbetsavtal Timrå kommun

Spara favorit 1 feb februari 2018
Timrå

Timrå kommun och Mittuniversitetet har tecknat ett avtal om forskningssamarbete för ökad konkurrenskraft, förnyelse och hållbar utveckling. Med våra respektive kunskaper, kompetenser och mål kan vi tillsammans stärka regionen och göra oss mer attraktiva för forskare, studenter och näringsliv.

Målet är att på lång sikt är att ett eller flera områden med nationellt och internationellt erkännande för ökad attraktivitet för Timrå kommun och Mittuniversitetet. Forskningsområden vid Mittuniversitetet utvecklas i samspel med utveckling av Timrå kommuns verksamheter.

För avtalsperioden, som löper under 2018-2021, prioriteras följande områden:

  • Verksamhetsutveckling genom digitalisering
  • E-arkiv: öppen data och integration till verksamhetssystem,
  • E-tjänster: nytta som prioriteringsgrund,
  • Optimering av samspel samhälle och näringsliv,
  • Välskött skola: utvärdering av insatser för resultat samt kunskapsspridning,
  • Bostäder och integration: från institution till egen bostad,
  • Remote Tower: FoU fjärrstyrd flygtrafikledning.

Nedan kan du ta del av de forskningsprojekt som utgör samarbetet, pågående och avslutade

Forskningsprojekt

FFFF – Framtidens flygplats med fjärrstyrd flygtrafikledning

Förstudien syftar till att genom samverkan stärka arbetet mot Timrå kommuns och Mittuniversitetets respektive visioner. Studien syftar till att möjliggöra tillväxt och kompetensförsörjning i befintliga företag i Timrå kommun och till kompetenta forskare vid Mittuniversitetet. Universitetet avser att förstärka sin ledande position i specifika forskningsområden kopplade till fjärrstyrd flygtrafikledning och avancerad teknik för flygplatser.

Målen med projektet är att:

• Ta fram en vision om den framtida flygplatsen där avancerad teknik i ökad utsträckning kompletterar människor för att öka säkerhet, funktionalitet och användbarhet.
• Skapa en översikt över lämpliga tekniker som kan bidra till den framtida flygplatsen genom litteraturstudier, samt sammanställa forskningsverksamhet vid Mittuniversitetet som kan bidra till den framtida flygplatsen. Översikten ska prioritera tekniker som bedöms som särskilt kostnadseffektiva för att nå visionen.
• Kartlägga hur kompetensen vid Mittuniversitetet möjliggör utveckling av XGeMS i kontexten av fjärrstyrning av flygtrafikledningssystem samt övrig verksamhet vid flygplatsen kopplat till säkerhetskontroll, bagagehantering, med mera.
• Undersöka hur redan framtagen teknik kan tillämpas i en fallstudie – Mittuniversitetet tillämpar tekniken på data som Luftfartsverket tillhandahåller.
• Identifiera regionala och nationella utvecklingsföretag som potentiellt kan bidra till den tekniska utvecklingen vid Sundsvall-Timrå flygplats. Upparbeta en relation inom forskning och utveckling med aktörer som bedriver verksamhet vid RTC idag, och positionera platsen Timrå samt Mittuniversitetet som ledande inom utvecklingen fjärrstyrning av flygplatsverksamhet
• Skapa en projektplan med tydliga forskningsfrågor samt identifierade finansiärer för samarbete med företag fokuserat på framtagande av

Projektägare: Professor Mårten SjöströmProjekttid: 2017-11-01 – 2018-04-30

Läs mer i beslutsprotokolletLyssna

10
1
Timrå kommun logotype

Kontakt

Kontaktpersoner Mittuniversitetet

Måns Fahlander, projektledare
E-post mans.fahlander@proandpro.se
Telefon 070-514 57 31

Hans-Erik Nilsson, dekan fakultetet för Naturvetenskap teknik och medier (NMT)
E-post hans-erik.nilsson@miun.se
Telefon 010-142 87 39

Susanna Öhman, dekan för humanvetenskapliga fakulteten (HUV)
E-post susanna.ohman@miun.se 
Telefon:

Kontaktpersoner Timrå kommun

Andreaz Strömgren, kommunchef
E-post:
Telefon: 070-55 06 770

Monica Ljungmark Åfeldt, verksamhetsutvecklare
E-post: monica.ljungmark-afeldt@timra.se
Telefon 072-526 13 85

Mall för ansökan

Här kan du hämta mallen för att skriva en ansökan till förstudie inom samverkansavtalet med Timrå kommun

Mall för ansökanLyssna