Distansutbildning, arbete vid dator, onlinemöte, skypemöte

Mittuniversitetet har ett samverkansavtal med The Remote Lab i Östersund. Syftet med avtalet är att stimulera till forskning kring distansarbete.  

The Remote Lab är en global kunskaps- och utvecklingsnod med uppgift att underlätta för organisationer i omställningen mellan fysisk arbetsplats och arbete på distans.

Mittuniversitetet önskar ta en nationell position gällande forskning om distansarbete. Även om distansarbete varit en global trend under många år finns det generellt sett lite forskning på området.

Forskningsfonden omsluter 1 miljon kronor årligen under tre år där medarbetare vid Mittuniversitetet kan ansöka om medel för forskningsprojekt om distansarbete. Fonden öppnar för första gången för ansökningar 5 maj 2021. 

 

Anvisningar för ansökningar till forskningsfonden om distansarbete. Sista ansökningsdag är 18 juni 2021.

Här hittar du det aktuella avtalet mellan The Remote Lab och Mittuniversitetet.

Kontakt

Nina Erkenstam

Forskningsrådgivare|Research Advisor

010-1427871