Distansutbildning, arbete vid dator, onlinemöte, skypemöte

Samverkan med The Remote Lab

Mittuniversitetet har ett samverkansavtal med The Remote Lab i Östersund. Syftet med avtalet är att stimulera till forskning kring distansarbete.  

Kontakt

Sidan uppdaterades 2023-04-13