Samverkansavtal med Örnsköldsviks kommun

Spara favorit 15 apr april 2019
Örnsköldsvik hamn

Tisdag 26 mars 2019 tecknades ett nytt samverkansavtal mellan Mittuniversitetet och Örnsköldsviks kommun som sträcker sig över tio forskningsområden. Parterna avsätter tillsammans sex miljoner kronor under en fyraårsperiod för forskningsprojekt där tre miljoner kronor kommer från kommunkoncernen i Örnsköldsvik och tre miljoner från Mittuniversitetet.

Avtalet riktar, utöver kompetensförsörjning, in sig på samverkan inom tio forskningsområden:

  1. lära genom livet
  2. må bra
  3. förvaltningsmodeller
  4. medborgarnytta
  5. smart city
  6. logistik/optimering
  7. digitala tjänster
  8. nya affärsmodeller
  9. miljöteknik
  10. hållbara energilösningar

"Jag är mycket glad och förväntansfull över samarbetet då det stärker Örnsköldsviks attraktivitet. Vi kan visa att här finns en kunskapsdriven utveckling. Det sänder viktiga signaler till personer med kvalificerad utbildning som funderar på att söka arbete i Örnsköldsvik", säger Martin Paju, utvecklingsstrateg vid Örnsköldsviks kommun.

Partnerskapet med Mittuniversitetet är utformat som ett avtal som sträcker sig till 2023. Kommunkoncernen och Mittuniversitetet avsätter vardera totalt 750 000 kronor per år till gemensam forskning. Vilka projekt som ska genomföras och finansieras genom avtalet avgörs av en styrgrupp där båda parter är representerade.

"Det här är ytterligare ett led i vår strävan att vara en drivkraft för regionen. Det nya avtalet med Örnsköldsviks kommun är det femte samverkansavtalet med kommuner i regionen. Vi ser tydligt vilken samhällsnytta samverkansavtalen åstadkommer och det mycket tillfredsställande att vi nu kan utveckla våra relationer med Örnsköldsvik", säger Anders Fällström, rektor på Mittuniversitetet. 

Ytterligare information

Kontakt

Kontaktpersoner Mittuniversitetet

Linn Madsen, projektledare
E-post linn.madsen@proandpro.se
Telefon 070-663 55 71

Hans-Erik Nilsson, dekan fakultetet för Naturvetenskap teknik och medier (NMT)
E-post hans-erik.nilsson@miun.se
Telefon 010-142 87 39

Peter Öhman, vice dekan repr HUV fakulteten Mittuniversitetet
e-post peter.ohman@miun.se
telefon 010-142 80 00

Kontaktpersoner Örnsköldsviks kommun

Martin Paju, tillväxtstrateg
E-post martin.paju@ornskoldsvik.se
Telefon 0660-885 93

Mallar

Här kan du hämta mallen för att skriva en ansökan till förstudie inom samverkansavtalet med Örnsköldviks kommun

Mall för ansökanLyssna

Här kan du hämta mallen för att skriva en slutrapport för förstudie inom samverkansavtalet med Örnsköldsviks kommun

Mall för slutrapportLyssna

Här kan du hämta Powerpointmallen för att presentation av resultat inom din förstudie inom samverkansavtalet 

Powerpointmall för presentation