Samverkan med Örnsköldsviks kommun

Tisdag 26 mars 2019 tecknades ett nytt samverkansavtal mellan Mittuniversitetet och Örnsköldsviks kommun som sträcker sig över tio forskningsområden.

Örnsköldsvik hamn

Parterna avsätter tillsammans sex miljoner kronor under en fyraårsperiod för forskningsprojekt där tre miljoner kronor kommer från kommunkoncernen i Örnsköldsvik och tre miljoner från Mittuniversitetet.

- Jag är mycket glad och förväntansfull över samarbetet då det stärker Örnsköldsviks attraktivitet. Vi kan visa att här finns en kunskapsdriven utveckling. Det sänder viktiga signaler till personer med kvalificerad utbildning som funderar på att söka arbete i Örnsköldsvik, säger Martin Paju, utvecklingsstrateg vid Örnsköldsviks kommun.

Partnerskapet med Mittuniversitetet är utformat som ett avtal som sträcker sig till 2023. Kommunkoncernen och Mittuniversitetet avsätter vardera totalt 750 000 kronor per år till gemensam forskning. Vilka projekt som ska genomföras och finansieras genom avtalet avgörs av en styrgrupp där båda parter är representerade.

- Det här är ytterligare ett led i vår strävan att vara en drivkraft för regionen. Det nya avtalet med Örnsköldsviks kommun är det femte samverkansavtalet med kommuner i regionen. Vi ser tydligt vilken samhällsnytta samverkansavtalen åstadkommer och det mycket tillfredsställande att vi nu kan utveckla våra relationer med Örnsköldsvik", säger Anders Fällström, rektor på Mittuniversitetet. 

Avtalet riktar, utöver kompetensförsörjning, in sig på samverkan inom tio forskningsområden:

  1. Lära genom livet

  2. Må bra

  3. Förvaltningsmodeller

  4. Medborgarnytta

  5. Smart city

  6. Logistik/optimering

  7. Digitala tjänster

  8. Nya affärsmodeller

  9. Miljöteknik

  10. Hållbara energilösningar

Kontakt

Mittuniversitetet

Tommy Ytterström, projektledare
E-post tommy.ytterstrom@proandpro.se
Telefon 070-673 72 00

Hans-Erik Nilsson, dekan fakultetet för Naturvetenskap teknik och medier (NMT)
E-post hans-erik.nilsson@miun.se
Telefon 010-142 87 39

Peter Öhman, vice dekan humanvetenskapliga fakulteten (HUV) 
E-post peter.ohman@miun.se
Telefon 010-142 86 77

Örnsköldsviks kommun

Jennie Söderström, utvecklingsstrateg
E-post jennie.soderstrom@ornskoldsvik.se
Telefon 0660 886 72

Mallar för ansökan och redovisning

Här kan du hämta mallen för att skriva en ansökan till förstudie inom samverkansavtalet med Örnsköldviks kommun.
Mall för ansökan


Här kan du hämta mallen för att göra en presentation av projektet, halvtid. 
Mall i Powerpoint, projekt halvtid


Här kan du hämta mallen för att skriva en slutrapport för förstudie inom samverkansavtalet med Örnsköldsviks kommun.
Mall för slutrapport


Här kan du hämta mallen för presentation av resultatet av din förstudie.
Mall i Powerpoint, presentation av resultatet

Ytterligare information

Pågående projekt

Avslutade projekt