SHREC-projektet hanterar utmaningen med övergången till koldioxidsnål energi. Syftet är att underlätta för företag och hushåll att investera i förnybar energianvändning för att sänka sina CO2-avtryck.

SHREC projektbild

Sidan uppdaterades 2021-06-29