Open Campus i samarbete med Global Association of African Women

Fre 07 sep 2018 11:14

Under 2018 har Open campus fått kontakt med föreningen ”Global Association of African Women” (GOAW) som har sitt säte i Jämtland. Föreningens syfte och mål är att stärka kvinnors möjligheter och förutsättningar, såväl i Afrika som i Sverige.

Open Campus

Genom sitt arbete vill föreningen ge kvinnor större egenmakt, frihet och beslutsutrymme samt verka för att kvinnor ges möjlighet att vara med och påverka sin egen och samhällets framtid. 

Open campus har hjälpt föreningen med data- och digitaliseringskurs för kvinnor och har också assisterat GOAW med en konferens som fokuserat på kvinnors hälsa, föräldraskap och entreprenörskap. För att kunna inkludera så många deltagare som möjligt genomfördes konferensen med simultantolkning på fem olika språk. Konferensen var gratis och samlade deltagare från hela länet, men även en del långväga gäster. Bland annat en delegation från Australien samt personal från Etiopiska ambassaden.

De föreläsningar som erbjöds var:

  • ”Multikulturell kvinnohälsa med fokus på gynekologi”

  • ”Mikrolån och kvinnliga företagare”

  • ”Föräldraskap”

  • ”Psykisk ohälsa”

Open campus kunde stötta konferensen genom att boka och samordna föreläsningar, bidra med språkstöd samt koordinera konferensen, den hade dock inte varit möjlig att genomföra utan Östersundshem och ”Verket”.

Open Campus

Sidan uppdaterades 2019-08-16