Businesspeople Stacking Hands Over Each Other

Regionalt utvecklingsnätverk, RUN

I det Regionala utvecklingsnätverket, RUN samverkar 19 kommuner och Mittuniversitetet kring skolledarskap och skolutveckling.

Översikt av RUNs kompetens-utvecklingsaktiviteter

I denna folder får du en översikt av våra kompetensutvecklingsaktiviteter. Ladda gärna hem den och sprid i dina nätverk.
RUNs kompetensutvecklingsaktiviteter

Information med anledning av coronaviruset

Mittuniversitetet följer rapporteringen från ansvariga myndigheter och agerar i enlighet med deras anvisningar. Vid eventuella förändringar av kommande aktiviteter kommer berörda att meddelas och information kommer även att vara tillgänglig på denna hemsida.

Följ oss på Twitter