Skolsamverkan

Spara favorit Skriv ut 30 jun juni 2017
Rektor med elever och lärare

I det Regionala utvecklingsnätverket samverkar kommuner i Mittsverigeregionen och Mittuniversitetet kring skolledarskap och skolutveckling.

I RUNs uppdrag ingår samordning, utveckling och forskningsanknytning i förskola, fritidshem, skolverksamheter, lärarutbildning samt kompetensutveckling för parternas personal. RUNs verksamhet utgår från en tre-årig verksamhetsplan och årliga handlingsplaner som beslutas gemensamt på den sk RUN-riksdagen. Vid RUN-riksdagsmötet 2017 beslutades om en ny verksamhetsplan för 2017-2019Lyssna. De insatsområden som verksamheten kommer fokusera på under dessa tre år är systematiskt kvalitetsarbete, inkluderande skola och kompetensförsörjning.