Regionalt utvecklingsnätverk (RUN)

Spara favorit 10 sep september 2018

I det Regionala utvecklingsnätverket (RUN) samverkar kommuner i Mittsverigeregionen och Mittuniversitetet kring skolledarskap och skolutveckling.

I RUNs uppdrag ingår samordning, utveckling och forskningsanknytning i förskola, fritidshem, skolverksamheter, lärarutbildning samt kompetensutveckling för parternas personal.

RUNs verksamhet utgår från en treårig verksamhetsplan och årliga handlingsplaner som beslutas gemensamt på den sk RUN-riksdagen. Vid RUN-riksdagsmötet 2017 beslutades om en ny verksamhetsplan för 2017-2019Lyssna. De insatsområden som verksamheten kommer fokusera på under dessa tre år är systematiskt kvalitetsarbete, inkluderande skola och kompetensförsörjning.

Genom RUN har kommunerna och Mittuniversitetet en regional möjlighet att gemensamt:

  • Stimulera forskning
  • Initiera och stödja erfarenhetsutbyte
  • Bedriva förbättrings- och kvalitetsarbete
  • Verka för en ömsesidig kompetensutveckling