Regionalt utvecklingsnätverk (RUN)

I det Regionala utvecklingsnätverket, RUN, samverkar Mittuniversitetets lärarutbildningar och 19 kommuner i syfte att stärka kvalitet i utbildningen hos både Mittuniversitetets lärarutbildningar och rektorsprogram samt hos skolhuvudmännen.

Kontakta oss!

Kontakt RUN

Åsa Nyberg

Handläggare|Administrative Officer

+46 (0)10-1428146

Sidan uppdaterades 2024-03-18