Businesspeople Stacking Hands Over Each Other

Regionalt utvecklingsnätverk, RUN

I det Regionala utvecklingsnätverket, RUN samverkar 19 kommuner och Mittuniversitetet kring skolledarskap och skolutveckling.

RUN-riksdag 2022

RUN-riksdag 2022 går av stapeln 3-4 mars 2022. Anmälan öppnar i december!

Läs mer här!

 

Information med anledning av coronaviruset

Mittuniversitetet följer rapporteringen från ansvariga myndigheter och agerar i enlighet med deras anvisningar. Vid eventuella förändringar av kommande aktiviteter kommer berörda att meddelas och information kommer även att vara tillgänglig på denna hemsida.

Följ oss på Twitter

Kontakt