Businesspeople Stacking Hands Over Each Other

Regionalt utvecklingsnätverk, RUN

I det Regionala utvecklingsnätverket, RUN samverkar 19 kommuner och Mittuniversitetet kring skolledarskap och skolutveckling.

Handlingsplan 2020

I denna folder får du en översikt av våra aktiviteter och aktiva nätverk. Ladda gärna hem den och sprid i dina nätverk.
Folder RUN handlingsplan 2020

Information med anledning av coronaviruset

Mittuniversitetet följer rapporteringen från ansvariga myndigheter och agerar i enlighet med deras anvisningar. Vid eventuella förändringar av kommande aktiviteter kommer berörda att meddelas och information kommer även att vara tillgänglig på denna hemsida.

Följ oss på Twitter

Kontakt

Kontakt RUN

Kontakt RUN

Ulrika Auno

Koordinator|Coordinator

010-142 81 57