Får och kan alla vara ute i naturen? Se när Kristin Godtman Kling, forskarstuderande på turismforskningscentrum ETOUR i Östersund, träffar barnen Ebba och Ebbe. De pratar om friluftsliv och allemansrätten, men framförallt om hur fler kan få möjlighet att komma ut i naturen.

Film med forskarstuderande Kristin som träffar barnen Ebbe och Ebba för ForskarFredag 2021

Sidan uppdaterades 2021-12-20