Hur reagerar människor vid ett längre strömavbrott? Hur tar vi till oss information och hur agerar vi? Träffa sociologiforskaren Minna Lundgren.

Ljus
Minna pratar om studien som hon genomfört i vårt simuleringslabb på vårt forskningscentrum Risk and crisis research centre , men också om vad mer man kan använda labbet till, hur man blir forskare och hur det är att jobba som det.

Sidan uppdaterades 2021-12-20