Vad är ekonomi och en budget egentligen? Hur kan man spara och tjäna pengar i tidig ålder? Träffa forskarstuderande Dennis Hedback.

Dennis Hedback pratar ekonomi med Alve och Signe

I filmen diskuterar Dennis Hedback, forskarstuderande i ekonomi med Sigrid och Alve om pengars värde och hur man i mellanstadiet kan börja spara för saker man verkligen vill ha. 


"Vi tror att de flesta lär sig alldeles för sent om hur pengar egentligen fungerar. Ju tidigare man förstår sig på pengar, desto tidigare kan man också tjäna pengar, spara pengar, och få pengar att växa.", säger Dennis Hedback. 

Diskussionfrågor i klassrummet 

Frågorna finns även i filmen, det är bara att trycka på paus. 

  • Hur skulle ni förklara vad ekonomi är? 
  • Vad skulle ni kunna göra för att tjäna pengar i er ålder? 
  • Vad skulle du vilja spara till? 

Läs mer