Får och kan alla vara ute i naturen? Se när Kristin Godtman Kling, forskarstuderande på turismforskningscentrum ETOUR i Östersund, träffar barnen Ebba och Ebbe. De pratar om friluftsliv och allemansrätten, men framförallt om hur fler kan få möjlighet att komma ut i naturen.

Film med forskarstuderande Kristin som träffar barnen Ebbe och Ebba för ForskarFredag 2021

Frågor att diskutera i klassrummet (finns även med i filmen)

  • Vad brukar ni göra när ni är ute i naturen?
  • Varför tycker ni att det är viktigt att alla får vara ute i naturen?
  • Har ni idéer på hur de som har svårt att gå ska h amöjlighet att komma ut i naturen?