Hur reagerar människor vid ett längre strömavbrott? Hur tar vi till oss information och hur agerar vi? Träffa sociologiforskaren Minna Lundgren.

Ljus
Minna pratar om studien som hon genomfört i vårt simuleringslabb på vårt forskningscentrum Risk and crisis research centre , men också om vad mer man kan använda labbet till, hur man blir forskare och hur det är att jobba som det.

Frågor att diskutera i klassrummet 

Frågorna finns även med i filmen. 

  1. Vet ni var det är som låter? Vad är det man ska göra då?
  2. Vad är det vi gör i vanliga fall som vi inte kan göra när det är strömavbrott?
  3. Vad tycker du skulle vara viktigt att ha hemma om strömmen går?