I vår forskningsmiljö Risk and Crisis Research Centre kan vi skapa mängder av olika miljöer och händelser så de nästan känns verkliga. Häng med när Moa, Tyra och Sammy gör ett besök.

Moa, Tyra och Samme besöker Mittuniversitetets risk- och krislabb

Häng med Moa, Sammy och Tyra när de upplever simuleringsmiljön med höga vågor på havet, går ut i skogen eller står mitt i röken i en brand.

Häng med Moa, Sammy och Tyra när de upplever simuleringsmiljön med höga vågor på havet, går ut i skogen eller står mitt i röken i en brand.

Diskussionsfrågor INNAN filmen i klassrummet:

  • Hur ser ett labb ut?
  • Hur ser någon som jobbar i ett labb ut?

Diskussionsfrågor EFTER filmen i klassrummet:

  • Vad skulle man kunna använda det här labbet till?

Forskning för en bättre framtid

Globala Målen

Mycket av den forskning som vi gör på Mittuniversitetet är kopplade till de globala målen som du säkert känner igen. Totalt finns det 17 globala mål är som en karta som ska guida oss till att få en mer hållbar och bättre värld! Målen kallas även för Agenda 2030. De har tagits fram inom FN - Förenta Nationerna.

Vilket mål tror du passa in på forskning vid Risk and Crisis Research Center Kika i filmen!

Vill du läsa mer om vår forskning om hållbarhet på Mittuniversitetet?
Kika in här

Nyfiken att veta mer om de globala målen?
globalamalen.se