Vetenskapsdagen

Spara favorit 6 sep september 2018
Vetenskapsdagen 2016

Vetenskapsdagen arrangeras varje år på campus Östersund respektive på campus Sundsvall och vänder sig till gymnasieelever på högskoleförberedande program.

Bakgrund

Projektet Gymnasiesamverkan har under flera år utvecklat ett samarbete med regionens gymnasieskolor som bland annat resulterat i något som kallas Vetenskapsdagen. Under 2017 deltog ca 500 elever vid Vetenskapsdagen i Östersund och ca 1000 elever i Sundsvall. Även i år kommer det att arrangeras en Vetenskapsdag på båda orterna; i Östersund den 17 april och i Sundsvall den 19 september.

Vetenskapsdagen är en aktivitet som riktar sig till gymnasieelever på högskoleförberedande program (EK/ES/HU/NA/SA/TE/) med fokus på forskning och vetenskapligt skrivande i syfte att ge inspiration och verktyg till gymnasiearbetet. Ett annat syfte är också att eleverna får besöka Mittuniversitetets campus och känna på ”atmosfären” och förhoppningsvis även inspireras till högre studier. Elevernas gymnasiearbete ska vara ett slags ”kvitto” på att eleverna är förberedda för högskolestudier. Vi ser det här samarbetet som en utmärkt möjlighet för eleverna vid regionens gymnasieskolor att få en kortare introduktion till olika ämnens innehåll och förhållningssätt på universitetsnivå.

Vetenskapsdagen slås i år ihop med universitetets Öppet hus och detta innebär att dagen även kommer att innehålla information och inspiration om hur det är att plugga på Mittuniversitetet och vad studierna kan leda till. Under lunchen kan eleverna dessutom besöka en monter där de kan träffa studievägledare och nuvarande studenter som kan svara på frågor och funderingar om universitetsstudier.

Vetenskapsdagen i Sundsvall 2018

När: Onsdagen den 19 september
Var: Mittuniversitetet, campus Sundsvall
Tid: Från 09.30 till 14.00 (olika skolor kommer olika tider, se programmen)

Program för skolor i Sundsvall/TimråLyssna

Program för skolor utanför Sundsvall/TimråLyssna

Kontakt

Åsa Bång
Koordinator RUN/gymnasiesamverkan