Vetenskapsdagen

Spara favorit 22 apr april 2018
Vetenskapsdagen 2016

Vetenskapsdagen arrangeras varje år på campus Östersund respektive på campus Sundsvall och vänder sig till gymnasieelever på högskoleförberedande program.

Bakgrund

Projektet Gymnasiesamverkan har under flera år utvecklat ett samarbete med regionens gymnasieskolor som bland annat resulterat i något som kallas Vetenskapsdagen. Under 2017 deltog ca 500 elever vid Vetenskapsdagen i Östersund och ca 1000 elever i Sundsvall. Även i år kommer det att arrangeras en Vetenskapsdag på båda orterna; i Östersund den 17 april och i Sundsvall den 19 september.

Vetenskapsdagen är en aktivitet som riktar sig till gymnasieelever på högskoleförberedande program (EK/ES/HU/NA/SA/TE/) med fokus på forskning och vetenskapligt skrivande i syfte att ge inspiration och verktyg till gymnasiearbetet. Ett annat syfte är också att eleverna får besöka Mittuniversitetets campus och känna på ”atmosfären” och förhoppningsvis även inspireras till högre studier. Elevernas gymnasiearbete ska vara ett slags ”kvitto” på att eleverna är förberedda för högskolestudier. Vi ser det här samarbetet som en utmärkt möjlighet för eleverna vid regionens gymnasieskolor att få en kortare introduktion till olika ämnens innehåll och förhållningssätt på universitetsnivå.

Vetenskapsdagen i Sundsvall 2018

När: Onsdagen den 19 september
Var: Mittuniversitetet, campus Sundsvall

Anmälan

Anmälan sker klassvis via anmälningsformuläret på denna sida. Det går bara att anmäla en klass/ett program åt gången. Kontrollera att det står "Tack för din anmälan" i rutan efter att du klickat på "Skicka" och att du får ett mejl med bekräftelse på din anmälan, annars har inte anmälan gått igenom.
Sista anmälningsdag är 7 juni.

Kontakt

Åsa Bång
Koordinator RUN/gymnasiesamverkan

Anmälan Vetenskapsdag Sundsvall