Vetenskapsdagen

Spara favorit 1 feb februari 2018
Vetenskapsdagen 2016

Vetenskapsdagen arrangeras varje år på campus Östersund respektive på campus Sundsvall och vänder sig till gymnasieelever på högskoleförberedande program.

Bakgrund

Projektet Gymnasiesamverkan har under flera år utvecklat ett samarbete med regionens gymnasieskolor som bland annat resulterat i något som kallas Vetenskapsdagen. Under 2017 deltog ca 500 elever vid Vetenskapsdagen i Östersund och ca 1000 elever i Sundsvall. Även i år kommer det att arrangeras en Vetenskapsdag på båda orterna; i Östersund den 17 april och i Sundsvall den 19 september.

Vetenskapsdagen är en aktivitet som riktar sig till gymnasieelever på högskoleförberedande program (EK/ES/HU/NA/SA/TE/) med fokus på forskning och vetenskapligt skrivande i syfte att ge inspiration och verktyg till gymnasiearbetet. Ett annat syfte är också att eleverna får besöka Mittuniversitetets campus och känna på ”atmosfären” och förhoppningsvis även inspireras till högre studier. Elevernas gymnasiearbete ska vara ett slags ”kvitto” på att eleverna är förberedda för högskolestudier. Vi ser det här samarbetet som en utmärkt möjlighet för eleverna vid regionens gymnasieskolor att få en kortare introduktion till olika ämnens innehåll och förhållningssätt på universitetsnivå.

Vetenskapsdagen i Östersund 2018

När: Tisdagen den 17 april
Var: Mittuniversitetet, campus Östersund

Program

Ett detaljerat program kommer att skickas ut till alla anmälda i början av april. Översiktligt kommer dagen att innehåll detta:

12.15-12.20 Välkommen
12.20-12.40 Vad innebär det att forska?
12.45-13.05 Att skriva uppsats på universitetet
13.10-14.00 Inspirationsföreläsningar av tre forskare 

Anmälan

Anmälan sker klassvis via anmälningsformuläret på denna sida. Det går bara att anmäla en klass/ett program åt gången. Kontrollera att det står "Tack för din anmälan" i rutan efter att du klickat på "Skicka" och att du får ett mejl med bekräftelse på din anmälan, annars har inte anmälan gått igenom.
Sista anmälningsdag är 16 mars.

Information till skolor utanför Östersundsområdet

För långväga gäster erbjuder vi ett även ett program på förmiddagen. En inbjudan med detta erbjudande har skickats ut till de skolor som berörs. I anmälningsformuläret kan ni ange om och när ni kommer på förmiddagen.
Kontakta Gertrud Alirani vid eventuella frågor.

Kontakt

Gertrud Alirani
Koordinator RUN/gymnasiesamverkan

Anmälan Vetenskapsdag Östersund