Lärarlyftet

Regeringen har föreslagit att Lärarlyftet ska förlängas. Så fort det kommer ett beslut informerar vi här på vår hemsida. Inga kurser startar våren 2020.

Miun3402.jpg
Genom Lärarlyftet kan du komplettera din legitimation med fler behörigheter. Undervisningen är nyckeln till att varje elev ska kunna lära sig mer. Därför är det viktigt att du som är lärare har rätt behörighet för den undervisning du bedriver och de betyg du sätter.

Regeringsuppdraget

Det tidigare uppdraget om Lärarlyftet löpte från 2012 till 2019 med inriktning mot att lärare ska bli behöriga i alla skolformer, ämnen och årskurser där de undervisar. Som beslutsfattande myndighet i legitimationsärenden kan Skolverket garantera att kursutbudet motsvarar kraven i behörighetsförordningen.

Regeringen har föreslagit att Lärarlyftet ska förlängas. Så fort det kommer ett beslut informerar vi här på vår hemsida. Inga kurser startar våren 2020. 

Kurser inom Lärarlyftet är uppdragsutbildningar och får endast sökas av lärare som deltar i lärarfortbildningen enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare.

Läs mer om Lärarlyftet på Skolverket.se

Anmälan till kurser med prel. start hösten 2020 

Anmälan öppnar 15 april.

Urvalsregler

Urval sker genom lottning.

Validering

Deltagare i kurser inom ramen för Lärarlyftet har möjlighet att tillgodoräkna högskolepoäng genom validering av kunskaper och färdigheter som förvärvats både genom tidigare studier och i yrkesverksamhet.
För att en bedömning ska göras måste man vara antagen på kursen.
Med validering avses kartläggning och bedömning av deltagarens kunskaper och färdigheter/kompetens i förhållande till lärandemålen i den kurs inom Lärarlyftet som deltagare är antagen till.

Mer information om validering och ansökningsförfarandet:
www.miun.se/lararlyftet/antagen

Studievägledning

Vi erbjuder dig studievägledning om du är osäker på vilka förkunskaper som behövs för respektive kurs.
Kontakta: Åsa Nyberg

Kontakt Mittuniversitetet

Administrativ kontaktperson Lärarlyftet

Åsa Nyberg
Handläggare Fakulteten för humanvetenskap, HUV

Koordinator Lärarlyftet

Åsa Bång
Koordinator Regionalt Utvecklingsnätverk, RUN