Lärarlyftet

Spara favorit 3 sep september 2019
Samhällsvetarstudenter
Genom Lärarlyftet kan du komplettera din legitimation med fler behörigheter. Undervisningen är nyckeln till att varje elev ska kunna lära sig mer. Därför är det viktigt att du som är lärare har rätt behörighet för den undervisning du bedriver och de betyg du sätter.

Antagen till Lärarlyftet

Är du antagen till en kurs inom Lärarlyftet med start hösten 2019?

Det är viktigt att du läser igenom ditt välkomstbrev och annan praktisk information som du hittar på: 
miun.se/lararlyftet/antagen

Utan nytt regeringsbeslut så avslutas Lärarlyftet under 2019. Höstens kurser kan därför bli de sista kurserna som går inom ramen för Lärarlyftet.

Regeringsuppdraget

Uppdraget om Lärarlyftet löper från 2012 till 2019. Det nya uppdraget inriktas mot att lärare ska bli behöriga i alla skolformer, ämnen och årskurser där de undervisar. Som beslutsfattande myndighet i legitimationsärenden kan Skolverket garantera att kursutbudet motsvarar kraven i behörighetsförordningen.
Följande kurser är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i lärarfortbildningen enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare.

Läs mer om Lärarlyftet på Skolverket.se

Anmälan till kurser med start hösten 2019 

Anmälningsperioden till höstens kurser är 15 mars-15 april. Anmälan till kurserna sker via antagning.se och länkar till Mittuniversitetets kurser finns längre ned på denna sida.
Kom ihåg att den som söker till kurser inom Lärarlyftet måste ha huvudmannens godkännande för att vara behörig att delta. Blanketter finns nedan eller på Skolverkets webbplats, se länk ovan.

Huvudmannablankett Ht19Lyssna
Huvudmannablankett Ht19 WaldorflärareLyssna

Urvalsregler

Urval sker genom lottning.

Validering

Deltagare i kurser inom ramen för Lärarlyftet har möjlighet att tillgodoräkna högskolepoäng genom validering av kunskaper och färdigheter som förvärvats både genom tidigare studier och i yrkesverksamhet.
För att en bedömning ska göras måste man vara antagen på kursen.
Med validering avses kartläggning och bedömning av deltagarens kunskaper och färdigheter/kompetens i förhållande till lärandemålen i den kurs inom Lärarlyftet som deltagare är antagen till.

Mer information om validering och ansökningsförfarandet:
www.miun.se/lararlyftet/antagen

Studievägledning

Vi erbjuder dig studievägledning om du är osäker på vilka förkunskaper som behövs för respektive kurs.
Kontakta studievägledningen: Åsa Nyberg

LÄRARLYFTET HÖSTEN 2019

Samhällsorientering för lärare åk 1-3, 15 hp (1-15 hp)

Målgrupp: Du som har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för minst åk 1-3 och undervisar i åk 1-3 i detta ämne utan att vara ämnesbehörig.
Kursstart: 2019-09-02
Kursslut: 2020-01-19
Studietakt: Halvfart, 15 hp per termin
Till anmälan och kursplan SO åk 1-3

Svenska för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30)

Målgrupp: Du som har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för minst åk 4-6 eller åk 7-9 och undervisar i detta ämne i åk 4-6 utan att vara ämnesbehörig.
Kursstart: 2019-09-02
Kursslut: 2020-01-19
Studietakt: Helfart, 30 hp per termin
Till anmälan och kursplan Sv åk 4-6

Engelska för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30)

Målgrupp: Du som har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för minst åk 4-6 eller åk 7-9 och undervisar i detta ämne i åk 4-6 utan att vara ämnesbehörig.
Kursstart: 2019-09-02
Kursslut: 2020-01-19
Studietakt: Helfart, 30 hp per termin
Till anmälan och kursplan Eng åk 4-6

Kontakt Mittuniversitetet

Administrativ kontaktperson

Åsa Nyberg
Fakultetshandläggare

Koordinator Lärarlyftet

Åsa Bång
Koordinator Regionalt Utvecklingsnätverk, RUN