Anmälan till nätverksträff Östra

Varmt välkommen till nätverksträff den 13 maj i det Östra nätverket!

I år bjuder vi även med rektorer. Vi kommer vid mötet framför allt att diskutera fortsatt utvecklíng av nätverket utifrån det reviderade syftet.

Vi kommer även att planera vetenskapsdagen och RUN - konferensen som i år kommer att rikta sig mot gymnasieskolorna.

När: 13 maj 
Var: På distans via länk
Tid: 13.00-16.00

Anmälan