Gymnasiesamverkan

Spara favorit 24 jun juni 2019
Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Mittuniversitetet samverkar idag med gymnasieskolor på många olika sätt. Det finns det goda exempel på! På denna sida kan ni läsa om och ta del av denna samverkan samt få tips på kommande arrangemang som riktar sig till både elever, lärare och övrig personal.

Regionalt utvecklingsnätverk, RUN, har ett utökat uppdrag med att utveckla och förstärka samverkan mellan Mittuniversitetet och...

Frågetecken

Kontakta någon av koordinatorerna eller samordnarna för frågor, funderingar eller samverkansidéer.

Samverkanssamordnare är personer på regionens gymnasieskolor som utsetts till att ingå i ett nätverk mellan regionens gymnasieskolor...

Vetenskapsdagen 2016

Vetenskapsdagen arrangeras varje år på campus Östersund respektive på campus Sundsvall och vänder sig till gymnasieelever på högskoleförbereda...

Östersund

Varmt välkomna till höstens RUN-konferens!

Forskarfredag 2018 Birsta City

Vad gör egentligen en forskare och vad forskas det om på Mittuniversitetet? Det kan du få reda på under ForskarFredag som arrangeras i slutet...