Forskningscirklar för arbetslag/arbetsgrupper

Vi fortsätter vår satsning på forskningscirklar! Forskningscirklarna startar löpande under året. Kontakta oss om du (skolhuvudman/rektor/lärare) är intresserad av att delta in en cirkel. Du hittar kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Samhällsvetarstudenter

Sidan uppdaterades 2023-10-31