Lena Ivarsson

Universitetslektor|Senior Lecturer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Ivarsson, L. & Stenberg, I. (2023). Genom nålens öga – skolfrånvaro ur elevers och lärares perspektiv. Kognition & Pædagogik, vol. 33: 128, ss. 70-78.

Ivarsson, L. (2023). Principals’ perceptions of gifted students and their education. Social Sciences and Humanities Open, vol. 7: 1  

Ivarsson, L. (2019). What’s in it for me? - Peer observation of teaching : Experiences from a primary school in Sweden. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, vol. 18: 3, ss. 128-141.    

Boström, L. & Ivarsson, L. (2013). Good reading Enviroments for Individual Reading. Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, vol. 50: 5, ss. 66-80.

Shabes, V. , Troshchenkova, E. , Potapova, T. , Ivarsson, L. , Damber, U. & Bostedt, G. (2012). Cognitive linguistic basis for experimental study of Russian and Swedish value systems. Problems of Cognitive Linguistics, : 2, ss. 67-78.

Shabes, V. , Troshchenkova, E. , Potapova, T. , Ivarsson, L. , Damber, U. & Bostedt, G. (2012). Complex Values in Different Cultures : Some Research Results of Psycholinguistic Experiments with Russian and Swedish Students. US-China Education Review, vol. 2: 1, ss. 70-83.    

Damber, U. , Ivarsson, L. , Bostedt, G. , Shabes, V. , Potpova, T. & Troshchenkova, E. (2011). Gender differences in value systems expressed by Russian and Swedish university students. Citizenship, Social and Economics Education, vol. 10: 2, 3  

Ivarsson, L. (2007). Tidiga läsare : därför blev de tidiga läsare. Läsning : medlemsblad för SCIRA - den svenska riksorganisationen för läsundervisning och läsforskning, vol. 2, ss. 20-23.

Doktorsavhandlingar

Ivarsson, L. (2008). Att kunna läsa innan skolstarten : läsutveckling och lärandemiljöer hos tidiga läsare. Diss. Umeå : Pedagogisk Institutionen, 2008 (Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet : 87)

Kapitel i böcker, del av antologier

Thombs, M. , Ivarsson, L. & Gillis, M. (2011). Building Bridges Across the Atlantic : The Impact of Technology Facilitated Classroom Partnership on Cultural Understanding and Student Motivation in Language Acquisition. I Emerging Technologies in Learning : Impact on Cognition and Culture. AACE Publication. S. 35-44.

Thombs, M. , Ivarsson, L. & Gilis, M. (2011). Building Bridges Across the Atlantic: The Impact of Technology Facilitated Classroom Partnership on Cultural Understanding and Student Motivation in Language Acquisition.. I Emerging Technologies in Learning : Impact on Cognition and Culture. AACE - Association for the Advancement of Computing Education.

Boström, L. , Damber, U. & Ivarsson, L. (2011). Ämnesdidaktisk forskning med relevans för språkdidaktik; teoretiska utgångspunkter, empiriska iakttagelser samt didaktiska konsekvenser. : Vad har vi fått veta, hur, varför och hur kan vi använda oss av kunskaperna?. I ASLAs årsbok 2010. Uppsala : ASLA, Swedish Science Press. S. 44-60.

Konferensbidrag

Boström, L. & Ivarsson, L. (2013). Good Reading Environments for Individual Reading Development. I Good Reading Environments for Individual Reading Development. Brno :

Damber, U. , Bostedt, G. , Ivarsson, L. , Shabes, V. , Troschenskova, E. & Potapova, T. (2011). An experimental study of Russian and Swedish value systems.  

Damber, U. & Ivarsson, L. (2011). Dyslexic but Determined: A Qualitative Study of Seven Dyslexic Swedish Student Teachers. Paper presented at the EARLI, Exeter, August 30-September 2

Damber, U. , Ivarsson, L. , Trotchenskova, E. & Potapova, T. (2011). Gender differences in value systems exposed by Russian and Swedish university students. Paper presented at the IACSEE, Bath, Great Britain, June 28-30

Boström, L. , Damber, U. & Ivarsson, L. (2010). Ämnesdidaktisk forskning med relevans för språkdidaktik; teoretiska utgångspunkter, empiriska iakttagelser samt didaktiska konsekvenser : Vad har vi fått veta, hur, varför och hur kan vi använda oss av kunskaperna?. I Språk för framtiden. Rapport från ASLA:s höstsymposium, Falun 12-13 november 2010. Language for the Future. : Papers from the ASLA symposium in Falun 7-8 November 2010.. S. 44--60.  

Ivarsson, L. (2008). Different learning environments and their impact on reading development.

Ivarsson, L. (2008). Teaching and learning in reading acquisition : a study of early reader's learning environment, at home and in school.

Ivarsson, L. (2007). Understanding and describing reading development among early readers.

Ivarsson, L. (2006). Early Readers - background factors : Doctoral conference on qualitative research methods.

Ivarsson, L. (2006). Early Readers : Background factors.

Ivarsson, L. (2006). Early reader's reading ability - an advantage or a disadvantage?.

Ivarsson, L. (2006). Early readers reading development during their first year in school.

Ivarsson, L. (2006). Tidiga läsare i skolan.

Ivarsson, L. & Thombs, M. (2005). Bridges across the Atlantic: Elementary students share culture and knowledge..

Sidan uppdaterades 2024-02-22