Elevaktivt arbetssätt i NO och SO

Elevaktivt arbetssätt i NO och SO. En forskningscirkel för lärare inom högstadiet.

I den här forskningscirkeln utforskar vi tillsammans olika undervisningsmodeller för elevaktiva arbetssätt. Lärare har en utmaning i att hitta en balans mellan olika sätt att utforma undervisningen. Tonvikten kan läggas på att leda undervisningen själv vilket har fördelen att man då har kontroll över innehållet. En annan väg att gå är att ge eleverna själva mycket tid till att ha egna diskussioner men då finns en risk att eleverna inte pratar om alla de delar i ämnesinnehållet som läraren tänkt. Lärares inramning av elevaktiva arbetssätt och elevers och lärares kommunikation i samband med undervisningen får stor betydelsen för elevers möjlighet till deltagande i naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga samtal för lärande. Denna forskningscirkel fokuserar på frågor och utmaningar vad gäller undervisningsformer som gör att alla elever i gruppen aktiveras utan att ämnesinnehållet går förlorat. Forskning om och erfarenheter av faktorer som påverkar motivation, engagemang, inflytande och delaktighet utgör viktiga utgångspunkter för arbetet inom forskningscirkeln.

 

Kontakt

Anna-Karin Westman

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428055