Laborativ matematikundervisning. En forskningscirkel för lärare i årskurs 1-3 och 4-6.

I den här forskningscirkeln utforskar vi tillsammans modeller för laborativ matematikundervisning. Jämfört med en traditionell undervisning, där en genomgång följs av enskilt arbete i matematikboken, förändras lärarens roll. Läraren har ett stort ansvar i att planera uppgifter som eleverna kan arbeta med, medan det är viktigt att våga stå tillbaka och lämna eleverna själva i den laborativa aktiviteten, för att avslutningsvis ta tillbaka ansvaret och lyfta fram matematiken i elevernas arbete. Fokus för forskningscirkeln är frågor och utmaningar som rör undervisningens olika faser. Forskning om matematiseringsprocessen, representationsformer och undersökande arbetssätt är viktiga utgångspunkter i denna forskningscirkel.Kontakt

Anna-Karin Westman

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428055