Biennalen är ett samarbete mellan Regionalt utvecklingsnätverk, RUN, på Mittuniversitetet, och Regionalt utvecklingscentrum, RucX, på Högskolan i Gävle. Under två dagar får deltagarna möjlighet att ta del av föreläsningar och workshops (föranmälan krävs).

Savethedate2021_banner_16_9.jpg

Tema

Temat för biennalen är Lärande, lek och estetiska uttrycksformer. Under dessa dagar kommer vi bland annat att få lyssna till Oscar Pripp och Eva Kane samt ta del av aktuell forskning och praktiska exempel från verksamheterna ute i kommunerna. Moderator för dagarna är magikern och gycklaren Arkadia som även kommer att stå för underhållningen till middagen. 


Målgrupp

Konferensen vänder sig till dig som arbetar inom fritidshem och lärarutbildning.

Datum och tid

22-23 april, 2021

Plats

Quality Hotell, Sundsvall http://qsundsvall.se/ 


Anmälan

Anmälan öppnar upp i slutet av 2020. 

Kontakt

Catarina Karlsson

Handläggare|Administrative Officer

010-142 88 75

Margareta Sandin

Handläggare|Administrative Officer

010-142 80 76