Fritidshemsbiennalen 2021 genomförs i digital form. Under två halvdagar får deltagarna möjlighet att ta del av föreläsningar och workshops. Biennalen är ett samarbete mellan Regionalt utvecklingsnätverk, RUN, på Mittuniversitetet, och Regionalt utvecklingscentrum, RucX, på Högskolan i Gävle.

Fritidshemsbiennalen

Tema

Temat för biennalen är Lärande, lek och estetiska uttrycksformer. Under dessa dagar kommer vi bland annat att få lyssna till Oscar Pripp och Eva Kane samt ta del av aktuell forskning och praktiska exempel från verksamheterna ute i kommunerna. Moderator för dagarna är magikern och gycklaren Arkadia som även kommer att hålla i vårt digitala mingel. 


Målgrupp

Biennalen vänder sig till pedagoger och rektorer inom fritidshem samt lärarutbildare vid fritidslärarprogrammet.

Datum och tid

22-23 april, 2021

Plats

Fritidshemsbiennalen 2021 genomförs digitalt. Länk skickas tillsammans med välkomstbrevet cirka två veckor innan. 

Kostnad

395 kronor

Anmälan

Anmälan öppnar upp i mitten av februari 2021. 

MIUN HIG loggor

Kontakt

Catarina Karlsson

Handläggare|Administrative Officer

010-142 88 75

Margareta Sandin

Handläggare|Administrative Officer

010-142 80 76