RUN bjuder in till utbildningsinsatsen Mentor i förskola/skola som riktar sig till dig som ska handleda och stödja nyutexaminerade och nyanställda lärare och förskollärare.

MI7A3151.jpg

Syfte

Utbildningsinsatsen syftar bl a till att ge ökad kunskap om mentoruppdragets innebörd, utveckla deltagarens förmåga att handleda i verksamhetsnära frågor samt att stärka deltagaren i dennes roll som mentor.

 

Målgrupp

Utbildningsinsatsen riktar sig till dig som är verksam i förskola eller skola och som ska handleda och stödja nyutexaminerade och nyanställda lärare och förskollärare.

 

Huvudsakligt innehåll

Insatsen kommer bland annat innehålla följande moment:

  • Mentorsrollen
  • Yrkesetik
  • Samtalsmetodik
  • Att öva på samtalsmodeller
  • Att handleda i planering av undervisning utifrån styrdokument
  • Att handleda i frågor kring betyg och bedömning
  • Gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyten
  • Upprätta handlingsplan för mentorskap

Under utbildningen varvas föreläsningar med workshops och eget arbete.

 

Datum och tid

Utbildningen ges i digital form via verktyget zoom (länk skickas ut med Välkomstbrevet).

Tillfälle 1: 5 november, 2020
Tillfälle 2: 19 januari, 2021
Tillfälle 3: 23 mars, 2021

 

Intyg

Deltagare som deltar samtliga kurstillfällen och som genomför den obligatoriska kursuppgiften, erhåller ett kursintyg. Kursen är inte poänggivande för högskolepoäng.

 

Kostnad

Kursen är öppen för alla och kostnadsfri för deltagare från kommuner som är anslutna till RUN. Deltagarens arbetsgivare står för kurslitteratur, resor och ev. andra omkostnader.

 

Anmälan

Vi behöver din anmälan senast 18 oktober, 2020. Här anmäler du dig.

 

Kontakt

Annika Svensson

Koordinator|Coordinator

010-142 82 29

Margareta Sandin

Handläggare|Administrative Officer

010-142 80 76