Rekryteringsutbildning till skolledaryrket

Rektorsprogrammet och Regionalt utvecklingsnätverk, RUN, erbjuder en kompetensutvecklingsinsats för dig som är verksam inom förskola eller skola och som är intresserad av eller nyfiken på skolledaryrket.

MI7A4626.jpg

Syfte

Utbildningen syftar till att ge inspiration samt en introduktion till det mångfacetterade, intressanta och utmanande uppdraget som skolledare. 

Målgrupp

Lärare och andra lämpliga yrkeskategorier inom förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning och högre utbildning. Anmälan görs av rektor/närmaste chef. 

Innehåll

Under träffarna kommer vi att fokusera på följande teman:

  • Skolledares yrkesutövande i dagens skola
  • Att leda och att vara ledare - skolledares vardagspraktik
  • Vad styr förskolan och skolan?
  • Kvalitets- och resultatuppföljning

Utbildningen varvar teori och praktik och mellan två av utbildningstillfällena genomför deltagarna en hemuppgift i form av skuggning av en skolledare.

Datum och tid

Tillfälle 1: 10 september, 2020
Tillfälle 2: 10 november, 2020
Tillfälle 3: 10 februari, 2021
Tillfälle 4: 21 april, 2021

Utbildningen genomförs på båda campusorterna parallellt. RUN förbehåller sig dock rätten att förlägga samtliga tillfällen vid ett och samma campus beroende på var majoriteten av deltagarna är bosatta.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri för deltagare från RUN-kommuner. Vi bjuder på fika under dagarna med lunch ingår inte. Deltagarens arbetsgivare står för litteratur, resor och ev. andra omkostnader.

Intyg

De deltagare som deltar på de fyra utbildningsdagarna och genomför den obligatoriska uppgiften erhåller ett intyg. Utbildningen är inte poänggivande för högskolepoäng.

Anmälan

Vi behöver din anmälan senast 23 augusti. Anmälan görs av rektor/närmaste chef. Här gör du din anmälan. 

 

Kontakt

Annika Svensson

Koordinator|Coordinator

010-142 82 29

Joanna Scheéle

Koordinator|Coordinator

010-142 82 28

Margareta Sandin

Handläggare|Administrative Officer

010-142 80 76