Installationsföreläsningar 2016

Spara favorit 30 jan januari 2017

Under den Akademiska högtiden håller de nya doktorerna, professorerna och hedersdoktorerna korta föreläsningar där de presenterar sig själva och delar med sig av sin kunskap och sina erfarenheter.

Nedan kan du se de inspelade föredragen som hölls under den akademiska högtiden, 13:e oktober 2016.

Ceremonimästare Yasmine Lundqvist - Introduktion

Professor Terry Walker - Att undersöka det tidigmoderna engelska talspråket

Professor Birgitte Malm - Om lärarutbildningens innehåll och mening

Professor Gunnar Augustsson - Lärande på arbetsplatser och social kategorisering

Prisutdelningar

Hedersdoktor Bengt Klefsjö - Kvalitetsutveckling med rim och reson

Professor Katarina L-Gidlund Att digitalisera framtiden

Professor Lena Boström - Undervisning och lärande – pedagogikens kärnfrågor

Professor Patrik Lundell - Mediernas historia och historiens medialitet

Hedersdoktor Kjerstin Valkeapää Samer – ett ursprungsfolk i fyra länder

Hedersdoktor Fia Gulliksson - Entreprenör och matkreatör inom kreativ gastronomi

Hedersdoktor Lars Lagerbäck - Ledarskap i teori och praktik