Akademiska högtiden 2012 ägde rum den 12 oktober i Tonhallen Sundsvall med efterföljande bankett på Hotell Södra Berget.

Festföremål, akademisk högtid

Vid ceremonin utfördes promovering av hedersdoktorer och doktorer, installation av professorer och adjungerade professorer samt utdelning av priser och stipendier. 

Akademisk högtidsskrift 2012