Akademisk högtid 2012

Spara favorit 23 apr april 2019
Festföremål, akademisk högtid

Akademisk högtid 2012

Akademiska högtiden 2012 ägde rum den 12 oktober i Tonhallen Sundsvall med efterföljande bankett på Hotell Södra Berget.

Vid ceremonin utfördes promovering av hedersdoktorer och doktorer, installation av professorer och adjungerade professorer samt utdelning av priser och stipendier. 

Bildgalleri

Bilder från den akademiska högtiden.

Hedersdoktorer 2012

Läs om Helen Sjöholm och Kim Andersson och andra hedersdoktorer 2012.

Program promotions- och installationshögtid

Inte mindre än 15 nya professorer och fyra hedersdoktorer ger korta populärvetenskapliga introduktioner till sina ämnesområden under en späckad eftermiddag.

Akademisk högtidsskrift 2012