Akademisk högtid 2018

Spara favorit 7 dec december 2018

Akademisk högtid 2018

Den 11 oktober hålls installationsföreläsningar på campus Östersund där nya professorer och hedersdoktorer presenterar sin forskning och sig själva för alla intresserade. Den akademiska högtiden den 12 oktober sker i PB-hallen OSD, Östersund kl. 16.00. Platserna ska vara intagna senast kl. 15.45

Mittuniversitetets akademiska högtid, både installationsföreläsningarna och cereminin, kommer att livesändas. Se www.miun.se/live

Installationsföreläsningar

Under den Akademiska högtiden håller de nya doktorerna, professorerna och hedersdoktorerna korta föreläsningar där de presenterar sig själva och delar med sig av sin kunskap och sina erfarenheter. Se program här.

Akademiska högtiden

Under den akademiska högtiden installeras och promoveras Mittuniversitetets nya professorer, hedersdoktorer och doktorer. 
Promotions- och installationsceremoni i  OSD, PB-hallen, Östersund Fredag 12 oktober 2018, kl. 16.00.
Gästerna ska ha intagit platserna senast kl. 15.45

Program

Promotion av hedersdoktorer vid Fakulteten för humanvetenskap
Promotion av doktorer vid Fakulteten för humanvetenskap

Promotion av hedersdoktorer vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Promotion av doktorer vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier Installation av professorer

Utdelning av priser och stipendier

Kontakt

Ceremonimästare: Anders Olsson
Biträdande ceremonimästare: Elin Rodin
akademiskhogtid@miun.se