Akademisk högtid 2018

Spara favorit 6 nov november 2017
Ceremoni, akademisk högtid

Den 11 oktober hålls installationsföreläsningar på campus Östersund där nya professorer och hedersdoktorer presenterar sin forskning och sig själva för alla intresserade. Den akademiska högtiden den 12 oktober sker i PB-hallen OSD, Östersund kl. 16.00. Platserna ska vara intagna senast kl. 15.45

Mittuniversitetets akademiska högtid, både installationsföreläsningarna och cereminin, kommer att livesändas. Se www.miun.se/live

Installationsföreläsningar

Under den Akademiska högtiden håller de nya doktorerna, professorerna och hedersdoktorerna korta föreläsningar där de presenterar sig själva och delar med sig av sin kunskap och sina erfarenheter. Se program.

Akademiska högtiden

Under installations- och promotionsceremonin installeras och promoveras Mittuniversitetets nya professorer, hedersdoktorer och doktorer.  Promotions- och installationsceremoni i Östersund Fredag 12 oktober 2018, kl. 16.00.
Gästerna ska ha intagit platserna senast kl. 15.45

Program

Promotion av hedersdoktorer vid Fakulteten för humanvetenskap
Promotion av doktorer vid Fakulteten för humanvetenskap
Promotion av hedersdoktorer vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier Promotion av doktorer vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier Installation av professorer
Utdelning av priser och stipendier

Kontakt:

Program

Kommer att läggas upp under 2018.