Akademisk högtid 2015

Bilder och info från tidigare årshögtider.

Akademisk högtid 2019

Den akademiska högtiden 2019 genomfördes den 11 oktober i Visionen på Hotell Södra Berget i Sundsvall.

Akademisk högtid 2018

Den 11 oktober hölls installationsföreläsningar på campus Östersund där nya professorer och hedersdoktorer presenterar sin forskning och sig själva för alla intresserade. Den akademiska högtiden de...

Akademisk högtid 2017

Mittuniversitetets akademiska högtid 2017 hölls i Sundsvall den 12-13 oktober med efterföljande bankett.

Akademisk högtid 2016

Mittuniversitetets akademiska högtid 2016 hölls i Östersund den 13-14 oktober med efterföljande bankett.

Akademisk högtid 2015

Mittuniversitetets akademiska högtid den 9 oktober 2015 hölls i Tonhallen Sundsvall med efterföljande bankett på Hotell Södra berget. Evenemanget var en del i universitetets10-årsjubiléum.

Akademisk högtid 2014

På Mittuniversitetets akademiska högtid den 9-10 oktober 2015 hölls Promotions- och installationsceremoni i OSD, PB-hallen, Östersund med efterföljande bankett på Frösö Park Arena.

Akademisk högtid 2012

Akademiska högtiden 2012 ägde rum den 12 oktober i Tonhallen Sundsvall med efterföljande bankett på Hotell Södra Berget.

Akademisk högtid 2010

Fredag den 19 november 2010 var det åter dags för Mittuniversitetets akademiska högtid. Närmare trettio doktorer och fyra hedersdoktorer promoverades och ett tjugotal nya professorer installerades....

Akademisk högtid 2008

Mittuniversitetet har i år glädjen att promovera ett större antal nya doktorer och installera fler professorer än någonsin tidigare. Det är ett handfast bevis på att universitetsstatusen,...

Akademisk högtid 2006

Denna årshögtid är den första sedan Mitthögskolan blev universitet den 1 januari 2005. Att växa in i rollen som universitet har bland annat inneburit stora satsningar på forskning och forskarutbild...

Sidan uppdaterades 2022-06-01