Den mångvetenskapliga dimensionen i vår forskning ska utvecklas så att kunskap och erfarenheter från olika vetenskapsfält stärker vår möjlighet att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Här samlar vi inspirerande exempel.

Personalbilder

Plattform

 • Mittuniversitet har ett internt hållbarhetsnätverk med en offentlig Facebook-sida som du kan anslut dig till. Läs rapporten från pilotprojekt Hållbar utveckling vid Mittuniversitetet.
 • Mittuniversitet har ett student hållbarhetsnätverk som alla studenter kan anslut sig till och utveckla ideer kring ämnesövergripande samarbete.
 • Mittuniversitet och sju andra svenska lärosäten ska, med FN:s globala mål för hållbar utveckling som ramverk, utveckla nya arbetssätt för att utvärdera och följa upp effekter av samverkan. Det är innebörden i det projektet AGERA som finansieras av Vinnova och som ska öka samverkanskapaciteten och på sikt stärka lärosätenas bidrag till hållbar utveckling.
 • Miljö- och klimatrådet i Jämtlands län är en plattform för samarbete, idé- och erfarenhetsutbyte mellan aktörer från bland annat näringsliv, offentlig förvaltning och intresseorganisationer. Mittuniversitet är med och vill bidra till att stärka klimatarbetet i Jämtlands län.
 • Nätverket i SMICE arbetar för ett långsiktigt hållbart Jämtland, Härjedalen och Trøndelag. 
 • Uppsala universitet har en plattform - UUSI där forskare från olika områden kan mötas och samarbeta kring hållbarhetsfrågor.
 • NSCN – Nordic Sustainable Campus Network stöder och utvecklar hållbarhetsaktiviteterna för de nordiska institutionerna för högre utbildning genom projekt som rör hållbart campus och undervisning.

Konferenser

 • Den 13–15 juli 2021 står Mittuniversitetet som värd för den internationella forskningskonferensen ISDRS. Konferensen arrangeras för 27:e gången och samlar över 500 forskare från hela världen som forskar inom området hållbar utveckling utifrån olika perspektiv.
 • EwS 2020: The 2nd international Education With Sustainability Conference-  tvärvetenskaplig konferens som fokuserar på de utmaningar som alla aspekter av utbildning står inför när de undervisar för och håller framtid. EwS 2020 kommer att hållas som en onlinekonferens den 13 augusti.
 • 2014 ordnade avdelningen Ekoteknik- och hållbar byggande (EHB) ett minneseminarium till Sven Erik Jørgensens ära- den berömda ekologen och miljökemisten (29 augusti 1934 - 5 mars 2016) 

Samverkansprogram/projekt

 • Mittuniversitetet leder Mistra Sport & Outdoors för att skapa kunskap och lösningar för ökad hållbarhet inom idrotten och friluftslivet.
 • Läs om projektet HåSa, tvärvetenskapliga samtal och boken HÅLLBARHETS MÅNGA ANSIKTEN som föddes ur en frustration över hur homogen den akademiska världen är och hur akademiker ofta förhåller sig till varandra.
 • MIUN kommer att forska på Jamtli Living University tillsammans med företag, organisationer och andra intressenter som vill utveckla kunskap och förmåga om hållbart boende och byggande. För att veta mer om förstudien om ekoby i Östersund ta kontakt med Lovisa Högberg och läs mer om ekobyn
 • Forskare i ekoteknik och byggnadsteknik vid Mittuniversitetet i Östersund i samverkan med näringslivet och kommunerna i regionen genomförde projektet Hållbara utvecklingsprocesser (2012-2014). Resultatet av projektet ökade kunskapen om hur hållbara utvecklingsprocesser bör utformas och användas i regionen.

Digital omställning

 • Mittuniversitets filmer och inspiration kring distansundervisning
 • Hanken School of Economics erbjuder en gratis kurs för alla som vill lära sig mer om hållbara utvecklingsmål och hur man kan uppnå dem.

International student movement

2018 grundade studenter från Uppsala, Göteborg och Stockholm organisationen Climate Students Sweden. Klimatstudenter är en ideell organisation som drivs av studenter från olika universitet runt om i Sverige.