Den mångvetenskapliga dimensionen i vår forskning ska utvecklas så att kunskap och erfarenheter från olika vetenskapsfält stärker vår möjlighet att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Här samlar vi inspirerande exempel.

Personalbilder

Sidan uppdaterades 2023-05-08