Sjuksköterskeutbildningen i Östersund 110 år | 1905 |

I september 1905 beslutade landstinget att starta en kurs för utbildning av sjuksköterskor i Östersund. Frågan hade förts på tal tio år tidigare men utbildningen kunde inte starta förrän det nya sjukhuset stod klart 1905.

Sjuksköterskeutbildning 1955

Först 1977 blev sjuksköterskeutbildningen en högskoleutbildning och samspelet mellan utbildning, forskning, ämnesutveckling och praktiskt utvecklingsarbete lyftes fram. Sjuksköterskeutbildningen i Östersund blev också en av de första i landet att inordnas inom högskolan då Institutionen för vård och omsorg 1995 inrättades vid dåvarande Mitthögskolan.

Den nystartade utbildningen 1905 var ett år lång och eleverna skulle tillhöra länet, vara friska och ha en stark kropp. Förutom avklarad elementar- eller folkskola skulle eleven vara ogift eller änka och mellan 20 och 30 år.

Efter hand förlängdes utbildningstiden för att 1922 bli treårig samtidigt som skolan fick statligt godkännande. En genomgripande förändring gjordes 1955 med omfattande läskurser, praktisk utbildning och specialutbildning. Några år senare infördes också legitimation för sjuksköterskor.