Innan vi blev universitet 1842-2004

Vill du titta in i framtiden? Vi spekulerar kring framtiden på Mittuniversitetet. Hur utvecklar man ett modernt universitet? Hur ska man hålla fast vid styrkorna inför framtiden? Och kommer utbildningen och forskning bli allt viktigare i framtiden?

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen INNAN VI BLEV UNIVERSITET 1842-2004. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 24 svenska sidor och 1 engelsk sida som är taggade med INNAN VI BLEV UNIVERSITET 1842-2004. Innehållet kan variera beroende på språk.

Tredje gången gillt! | 2003 |

Runt sekelskiftet gjorde Mitthögskolan viktiga satsningar på ytterligare professorer, doktorander och forskarutbildning. Arbetet med den tredje universitetsansökan fokuserade i huvudsak på det...

Ett samlat campus i Östersunds invigs | 2002 |

Högskolelokalerna på Rådhusgatan i Östersund var för små redan på 1980-talet och ledde till ett antal kompletterande förhyrningar i stan och på Frösön. Anställda och studenter längtade efter en...

FSCN startas av Myat Htun | 1999 |

Skog, skog, skog. I Mittuniversitetets region finns massor av skog. Därför är det logiskt att navet i skogsindustriell forskning, FSCN, ligger just här. Forskningscentret grundades 1999.

Avslag på universitetsansökan | 1998 |

Målet för Mitthögskolan var redan vid bildandet att nå universitetsstatus. Under 1997 överlämnades en första universitetsansökan till regeringen med begäran att förutsättningarna att bli universite...

Åkroken invigs och prisas | 1997 |

När Högskolan i Sundsvall/Härnösand etablerades 1977 fanns ingen samlad lokallösning för Sundsvall. Under tjugo år bedrevs verksamheten i mer eller mindre tillfälliga lokaler i huvudsak på Västhage...

ETOUR grundas – med rekordstort stöd | 1997 |

1997 får Mitthögskolan Skandinaviens första turismforskningsinstitut, ETOUR. Här bedrivs utåtriktad forskning på hög nivå – som kommer till nytta för både samhälle och turistnäringens intressenter.

Härnösand växer så det knakar | 1985 |

En av Campus Härnösands mest expansiva perioder är mellan 1985 och 1990. Både ingenjörsutbildningarna och utbildningarna inom humaniora utvecklas och behovet av nya lokaler är stort.

Bakande folkskollärare fick varning | 1849 |

Lärarlönerna verkade vara ett hett tema även för drygt 150 år sedan. En företagsam lärare fick en reprimand för att han vid sidan av läraryrket bakade bröd för att dryga ut hushållskassan.

Lärarutbildning startar | 1842 |

Härnösand och Mittuniversitetet har ett arv inom utbildning så långt tillbaka som 1842. Vid starten av lärarutbildningen var den ett år men utökades till tre fem år senare.

Sidan uppdaterades 2019-03-11