Forskningsgranskningen ARC13 | 2013 |

Ett 50-tal internationella experter granskade 28 forskningsämnen och sju forskningscentra vid Mittuniversitetet under 2013. När ARC13 (Assessment of Research and Coproduction) genomfördes var det med besked.

arc13

Sidan uppdaterades 2019-03-12