Genombrott för tillverkning av amorf metall | 2012 |

Spännande saker händer vid Sportteknologi, Institutionen för teknik och hållbar utveckling, hösten 2012. I ett samarbete med företaget Exmet AB testar forskare en ny metod för att framställa så kallad amorf metall. Resultatet är mycket lyckat.

metall

Sidan uppdaterades 2019-03-12