På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen 2012. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 12 svenska sidor och 1 engelsk sida som är taggade med 2012. Innehållet kan variera beroende på språk.

Söktrycket fortsätter att öka | 2012 |

Inför vårterminen 2013 var antalet sökande till Mittuniversitetets kurser och program rekordstort. Totalt sökte 14 650 personer – en ökning med 30 procent jämfört med vårterminen 2012.

Gräsklippning med häst | 2012 |

Plötsligt hörs ett frustande och ljudet av hovar slår mellan husväggarna. Det är de nordsvenska brukshästarna Hägg och Ejmer, med hästskötare Anders Finnstedt på släp, som har kommit för att klippa...

Forskningsstrategin 2012–2016

På sidan 2 i Mittuniversitetets forskningsstrategi 2012–2016 står det bland annat att ”Mittuniversitetets forskning ska ha hög akademisk kvalitet och vara av relevans för omgivande samhälle”....

Summer University föds | 2012 |

Från början var Summer University ett fakultetsprojekt inom utbildningsstrategin, men resultatet blev så lyckat att det snabbt blev en del av ordinarie verksamhet vid universitetet.

Sidan uppdaterades 2019-02-18