Formgivningssamarbete med Japan | 2008 |

Kan en snygg förpackning sälja köttbullar till japaner? 2007 åkte Kristina Brink och några kollegor på en studieresa till Tokyo. Det blev startskottet på ett flera år långt samarbete.

samarbete.jpg

– Vid ett studiebesök på Chiba University träffade vi en grupp lärare som undervisade i förpackningsdesign, som också är vårt profilområde, berättar Kristina som är programansvarig på kandidatprogrammet Grafisk design och kommunikation i Sundsvall.

De båda lärargrupperna fann varandra och diskuterade hur de skulle kunna samarbeta. 2008 var de igång.

– Vi bestämde oss för att samarbeta under samma femveckorskurs i förpackningsdesign i Sverige och i Japan. Vi tog fram en projektsida på webben där studenterna kunde följa varandras arbete och när kursen var slut gjordes en digital utställning. Lärare och två studenter från Sverige åkte dessutom ner till Japan för att visa det fysiska resultatet av kursen – och lärare och studenter från Japan kom till Mittuniversitetet i Sundsvall, säger Kristina.

Under en av kurserna fick de svenska studenterna i uppgift att formge en förpackning som skulle sälja sushi i Sverige. De japanska studenterna skulle formge en förpackning som skulle sälja köttbullar och potatismos i Japan (de var och provsmakade på IKEA i Tokyo). Det ledde till många spännande alster och diskussioner.

– Samarbetet har varit spännande och givande både för lärare och studenter. Japan är kända för sin förpackningsdesign och är föregångare inom nyskapande förpackningslösningar. Chiba University är inriktade mot konstruktion och teknik i sin utbildning och på Mittuniversitetets utbildning i Grafisk design är det kommunikativ förpackningsdesign som står i fokus. Vi kunde lära oss mycket av varandra, avslutar Kristina.

2013 övergick samarbetet i ett utbytesavtal mellan våra två universitet.