Distansutbildning och e-lärande ger framtida försprång