Distansutbildning och e-lärande ger framtida försprång

Erik Fichtelius hedersdoktor vid Mittuniversitetet sedan 2010 och vd för Utbildningsradion berättar här om de framtida möjligheter som öppnar sig med distansutbildning och e-lärande, också för mindre universitet och högskolor.

Erik Fichtelius framtidsspaning är från rektors inspirationsdagar 2012.