Utbildning och forskning allt viktigare i framtiden

Kristina Persson, med ett förflutet i Mittuniversitetets styrelse, är tidigare landshövding i Jämtland och var engagerad i arbetet inför universitetets bildade. Idag är hon minister i Sveriges regering för bland annat framtidsfrågor. Hon beskriver både högre utbildning och forskning som avgörande faktorer för Sveriges framtida framgångar och utmaningar.

Kristina Persson, framtidsminister

– Det går inte nog att understryka betydelsen av utbildning och forskning, inte minst för ekonomisk tillväxt. Allt fler kommer att behöva högre utbildning och fler måste få en möjlighet till den. Det säger regeringens framtidsminister Kristina Persson (S).

– Det är en nödvändighet för att vi ska kunna hävda oss. Allt fler arbeten kräver högre utbildning och fler kommer att byta jobb oftare. Därför får det livslånga lärandet en större betydelse. Forskningen är mycket betydelsefull för företagens konkurrenskraft, men också för utbildningens kvalitet, säger Kristina Persson.

Det ligger flera stora utmaningar för landets universitet och högskolor i framtiden. Kristina Persson pekar bland annat på jämställdheten inom den akademiska världen som måste ta steg framåt. En annan är att se till att de flyktingar som söker sig till landet ska kunna ta del av högre utbildning för att etablera sig i samhället.

– Sedan är det fortfarande så att föräldrarnas bakgrund spelar roll för vilka som utbildar sig på universitet och högskolor. Det vill vi komma ifrån, det är kompetensen hos individer som ska vara avgörande och inte vilka föräldrar man har, säger Kristina Persson.

Att bygga starka universitet för framtiden är inte bara en fråga för landets framgång, utan också för regioners framgång. Och vilken betydelse kan man då förvänta sig att Mittuniversitetet kommer att spela i framtidens Jämtland och Västernorrland?

- Mittuniversitetet har en viktig roll för den regionala kompetensförsörjningen och en särskilt viktig roll för de som väljer att utbilda sig senare i livet, säger Kristina Persson.
Behovet av samarbeten över vetenskapsgränser och mellan samhällsaktörer blir också mer avgörande, om stora samhällsutmaningar ska kunna mötas. Vikten av samarbeten är också något som Kristina Persson lyfter fram.

– Jag skulle vilja se ett ännu mer utåtriktat driv från Mittuniversitetet, för företagsutveckling, för entreprenöriella initiativ och en ännu tydligare samverkan mellan politik, akademi, civilsamhälle och näringsliv. Universitetet skulle stärkas genom ett ökat stöd i omvärlden, säger Kristina Persson.

Vilket är ditt bästa råd för Mittuniversitetets framtida utveckling?

– Att utveckla några områden inom forskningen där det är möjligt att bli internationellt framstående. Tillämpningar ger kunskap - koppla ihop utbildningar med det omgivande samhället och se till att knyta till sig och vårda entreprenöriella forskare, avslutar Kristina Persson.