Ett samlat campus i Östersunds invigs | 2002 |

Högskolelokalerna på Rådhusgatan i Östersund var för små redan på 1980-talet och ledde till ett antal kompletterande förhyrningar i stan och på Frösön. Anställda och studenter längtade efter en samlad lokalisering av högskolans verksamhet i Östersund.

2002-invigning-campus-ostersund.jpg

I början på 1990-talet studerades olika förslag till en sammanhållen lösning. Då inträffade ett par händelser som innebar nya förutsättningar, landstinget beslöt sig för att tömma Frösö sjukhus och riksdagen att lägga ner A4. Många agerade för att verksamheten skulle placeras i sjukhuslokalerna och andra agerade minst lika starkt för den centrala lokalisering som A4 skulle innebära. Utgången var oviss tills högskolestyrelsen 1997 beslutade att placeringen skulle vara A4-området.

Invigningen hölls den 6 september 2002 och den sista inflyttningen kunde ske ett halvår senare. Campusområdet rymmer också ett 70-tal företag, organisationer och myndigheter vilket ger goda samverkansmöjligheter. Studenterna får en närhet till näringsliv och framtida arbetsplatser.