FSCN startas av Myat Htun | 1999 |

Skog, skog, skog. I Mittuniversitetets region finns massor av skog. Därför är det logiskt att navet i skogsindustriell forskning, FSCN, ligger just här. Forskningscentret grundades 1999.

FSCN

Mannen bakom FSCN, Fibre Science and Communication Network, är Myat Htun. Han kom till Sundsvall 1996, då som docent i pappersteknik från KTH samt anställd på STFI (idag Innventia). Myat fick i uppdrag att starta upp en skogsindustriell forskningsverksamhet vid Mitthögskolan.

– Jag började med att inventera vilka resurser och kompetenser vi hade. Tillsammans med SCA tog jag också reda på vilka forskningsbehov som fanns inom industrin. Vi sökte och fick pengar från KK-stiftelsen, SCA, Bo Rydins stiftelse samt skogsindustrierna och hade till slut 96 miljoner som skulle användas under en sexårsperiod för att få igång verksamheten, berättar Myat.

De kom igång – med besked. Myat befordrades till professor i kemiteknik och utsågs till programansvarig. Dessutom inrättades fyra nya professorer. När sexårsperioden var slut (2005) och Mitthögskolan blev universitet formaliserades centrumbildningen och i dag är ett 70-tal forskare knutna till verksamheten.

FSCN bedriver världsledande forskning som förbättrar skogsindustrins lönsamhet. Här skapas också nya tillämpningar och affärsmöjligheter baserade på hållbara biomaterial från skogen. Genom att hitta nya användningsområden för träfibrer är målet att minska energiförbrukningen och miljöpåverkan från olika industriella processer samtidigt som nya produkter kan utvecklas. Forskningen sker i nära samarbete med skogsindustrin och näringslivet.

– Vi jobbar bland annat med hur vi kan skörda och lagra energi. Det finns ett globalt behov av stora ytor som kan lagra energi. Genom att bestryka vanligt papper med nya funktionella ytor kan det användas inom helt nya områden, till exempel som solceller och batterier. Resultatet blir riktigt billig energi som vi kommer att ha stor nytta av i framtiden, berättar Håkan, professor i materialfysik.

FSCN är en del av Mittuniversitetets KK-miljö och arbetar nära forskningscentrat STC, Sensible Things that Communicate.