Håll fast vid styrkorna inför framtiden

Karin Mattsson Weijber är, förutom ordförande i Riksidrottsförbundet, också styrelseledamot i Mittuniversitetets styrelse sedan 2007. Hon har alltså funnits med i styrelsen under merparten av tiden som universitet och varit med om att forma Mittuniversitetets strategier och inriktning.

Karin Matsson Weijber

Sidan uppdaterades 2019-02-20