Håll fast vid styrkorna inför framtiden

Karin Mattsson Weijber är, förutom ordförande i Riksidrottsförbundet, också styrelseledamot i Mittuniversitetets styrelse sedan 2007. Hon har alltså funnits med i styrelsen under merparten av tiden som universitet och varit med om att forma Mittuniversitetets strategier och inriktning.

Karin Matsson Weijber

Hennes budskap för det framtida Mittuniversitetet är att stå fast vid de strategier som finns för forskning och utbildning, att arbeta för kvalitet i utbildningarna och vikten av utbildningar som leder till jobb.
– Som ett yngre universitet som Mittuniversitetet är, finns det möjligheter att hitta en egen nisch att bygga på. Det råder ingen brist på idéer för att utveckla verksamheten, men de ska passa in i nischen och i den ”hårda kärnan” som byggts upp under åren som universitet, säger Karin Mattsson Weijber.

Hon tecknar en framtida balansgång för universitetet mellan att vara förändringsbenägen, att också i fortsättningen vara ett attraktivt utbildningsalternativ och samtidigt hålla fast vid långsiktiga inriktningar i universitetets strategier. Något som exempelvis kan handla om en tydlig anknytning i utbildningarna till arbetslivet.

– Det gäller att hitta en balans och fokusera där vi är kända för hög kvalitet och där det finns en närhet till näringsliv och arbetsgivare. Det är viktigt att studenterna får möjligheter till kontakter med arbetslivet tidigt i utbildningarna, säger Karin Mattsson Weijber.

En avgörande yttre faktor som styr den framtida verksamheten är förstås olika politiska beslut. Som ungt universitet påverkas Mittuniversitetet mer av politiska beslut än äldre mer etablerade universitet menar Karin Mattsson Weijber. Hon förutspår också att Mittuniversitetets betydelse för regionen Jämtland och Västernorrland antagligen ökar i framtiden.

– Regionen får kämpa i många avseenden, exempelvis med den demografiska utvecklingen, och i den situationen får universitetet en ännu viktigare roll som utvecklingskraft. En stark motor för sysselsättning där det kommer att bli ännu viktigare att hitta samverkansformer och en stark tillit mellan universitetet och olika samarbetspartners. Det ska bygga på våra styrkor, på det vi har i regionen - det ska vi utveckla vidare, säger Karin Mattsson Weijber.

– En utmaning är också studietraditionen som finns i regionen med en lägre andel som söker sig till högre studier, den fortsätter in i framtiden. Vi ska inte bli ett enbart regionalt rekryterande universitet, men utmaningen får vi inte släppa.

Hon pekar också på vikten av att bibehålla en närhet i relationer i både stort och smått – mellan lärare och studenter mellan forskning och näringsliv, offentlig sektor och organisationer.

– Vi hittar vår nisch alltmer under tiden som universitetet och framtiden kommer att handla om att våga hålla fast vid styrkorna och vårda dem, säger Karin Mattsson Weijber.